Đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh là:

A.

Chống Pháp và phong kiến.

B.

Cải cách nâng cao dân sinh dân trí , dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

C.

Dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.

D.

Dùng bạo lực giành độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cải cách nâng cao dân sinh dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...