Đường đặc tuyến Vôn-Ampe về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua một vật dẫn vào hiệu điện thế đặt vào vật dẫn là

A.

đường thẳng qua gốc 0.

B.

đường thẳng song song trục hoành (U).

C.

đường thẳng song song trục tung (I).

D.

Parabol đi qua gốc 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đường thẳng qua gốc 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...