Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số có dạng img1img2. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?    

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị ta thấy trên khoảng img1 đồ thị hàm số “đi lên” từ trái sang phải nên hàm số đồng biến trên khoảng img2.

Vậy đáp án đúng là D.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...