Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị ta có hàm số là hàm bậc ba img1 có hệ số img2. Đồng thời img3 có nghiệm img4 và nghiệm img5. Do đó, ta có hàm số thỏa mãn là img6.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...