Đường cong trong hình bên cạnh là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau? img1   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đồ thị hàm số đi qua điểm img1, do đó loại đáp án D. Từ đồ thị, ta cóimg2 có hai nghiệm là img3 và img4. Như vậy ta chọn đáp án B.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...