Đường con trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Vì từ đồ thị ta suy ra đồ thị của hàm phân thức có tiệm cận đứng và ngang img1   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...