Đường cơ sở trên biển của nưóc ta được xác định là đường

A.

tính từ mực nước lên xuống trung bình của thuỷ triều

B.

nơi giới hạn của thuỷ triều xuống thấp nhất

C.

có chiều rộng 20 hải lí tính từ đường bờ biển trở ra

D.

nối các đảo ven bờ và các mũi đất dọc bờ biển.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...