Đường biên giới giữa nước ta với nước Trung Quốc, Lào và Campuchia dài là:

A.

Hơn 4600 km.

B.

Dài 5000 km.

C.

Dài 5400 km.

D.

Dài 5040 km.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hơn 4600 km.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...