Dưới vương triều Hồi giáo Đê-li (thế kỉ XII-XVI) tôn giáo nào ở Ấn Độ bị cấm đoán nghiệt ngã? 

A.

Đạo Phật

B.

Đạo Hồi.

C.

Đạo Hin-đu 

D.

Đạo thiên chúa 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...