Dưới thời Trần, thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất là

A.

Trương Hán Siêu

B.

Chu Văn An

C.

Nguyễn Trãi

D.

Phạm Sư Mạnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chu Văn An

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...