Dưới thời nhà Nguyễn đã xuất hiện một nghề thủ công mới, đó là nghề nào?

A.

Nghề làm gốm sứ

B.

Nghề dệt vải

C.

Nghề khai mỏ 

D.

Nghề in tranh dân gian

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...