Dưới đây là giản đồ nhiệt độ sôi của bốn hợp chất hữu cơ là: C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH và CH3COOC2H5.

Kí tự đại diện cho este etyl axetat là:

A.

X.

B.

Y.

C.

Z.

D.

T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Y.

C2H5Cl (X) và CH3COOC2H5 (Y) có nhiệt độ sôi thấp do không tạo liên kết H liên phân tử, C2H5OH có tạo liên kết H, nhưng yếu hơn của axit CH3COOH. Nhiệt độ sôi của (Y) cao hơn (X) do có khối lượng phân tử lớn hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...