Dưới đây là cuộc tranh luận giữa Đất, Nước, Không Khí và Ánh Sáng. Họ đều tự cho mình là người cần nhất đối với cây xanh. Em hãy nối các nhân vật với những lí lẽ tranh luận thích hợp.

A.

1b, 2c, 3a, 4d

B.

1a, 2b, 3d, 4c

C.

1c, 2d, 3b, 4a

D.

1d, 2b, 3a, 4c

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...