Dùng Proton p có động năng K1 bắn vào hạt nhân Be đứng yên gây ra phản ứng: p+  Be  α +  Li . Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng ΔE = 2,125MeV. Hạt nhân Li và hạt α bay ra với các động năng lần lượt bằng K2 = 4Me F và K3 = 3,575MeV. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt α và hạt proton p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). Cho lu = 931,5MeV/c2:

A.

450.

B.

103055'.

C.

900.

D.

1200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

103055'.

Phương trình phản ứng p + Be α + Li

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:

Do

Từ quy tắc hình bình hành ta có:

Trong đó:

Do đó: cos

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:

mPc2 + K1 + mBec2 + 0 = mLic2 + K2 + mαc2 + K3

ΔE + K1 = K2 + K3 K1 = K2 + K3 - ΔE = 5,45 MeV

Từ đó: cos

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...