Dùng proton có động năng 5,45 MeV bắn phá hạt nhân Be9 đứng yên tạo ra hai hạt nhân mới là hạt nhân Li6 hạt nhân X. Biết động năng của hạt X là 5,06 MeV. Cho khối lượng của các hạt nhân: mBe = 9,01219u; mP = 1,0073u; mLi = 6,01513u; mX = 4,0015u; 1uc2 = 931 MeV. Tính động năng của hạt nhân Li.  

A.

A: 5,05 MeV

B.

B: 3,1 MeV

C.

C: 3,0 MeV

D.

D: 5,08 MeV

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...