Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Be đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng này bằng:

A.

4,225 MeV.

B.

1,145 MeV.

C.

2,125 MeV.

D.

3,125 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2,125 MeV.

Phương trình phản ứng: 

Định luật bảo toàn động năng: 

Vì 

 2mxKx = 2mαKα + 2mpKp  Kx = 3,575 MeV.

Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:

(mp + mBe)c2 + Kp = (mα + mx)c2 + Kα + Kx

 W = (mp + mBe – mα – mx)c2 = Kα + Kx – Kp = 2,125 MeV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...