Dùng hạt proton có động năng 1,2 MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau X chuyển động với cùng vận tốc. Cho mp = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mx = 4,0015u; lu = 931 MeV/c2, Động năng của mỗi hạt X là:

A.

9,12 MeV.

B.

6,54 MeV

C.

4,56 MeV.

D.

18,24 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9,12 MeV.

Phương trình phản ứng hạt nhân:

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

Wđp + (mp + mLi).c2 = 2.Wđα + 2.mα.c2

Thay số ta có: Wđα = 9,12 MeV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...