Dùng dung dịch KMnO4 0,02M để chuẩn độ 20 ml dung dịch FeSO4 có pha vài giọt dung dịch H2SO4 loãng. Sau khi cho quá 15 ml dung dịch KMnO4 vào dung dịch không bị mất màu nữa. Nồng độ mol của dung dịch FeSO4 là:

A.

0,025M.

B.

0,05M.

C.

0,075M.

D.

0,085M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,075M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...