Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quì ẩm?    

A.

A. CH3NH2

B.

B. C6H5ONa.

C.

C. H2NCH2COOH

D.

D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án : C 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...