Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và x mol HCl. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là 5,6 gam (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của img1). Thể tích khí thu được sau phản ứng là:

A.

0,672 lít.

B.

2,24 lít.

C.

1,12 lít.

D.

1,344 lít. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số mol các chất là: img1  Lượng Fe phản ứng tối đaimg2 Thu được khí H2 và dung dịch sau phản ứng chỉ có img3  img4  img5  img6  Các quá trình tham gia của H+:         img7  img8  img9 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...