Dung dịch X có NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào dung dịch X thu được 15,6 gam kết tủa. Câu nào sai?

A.

Trong thí nghiệm này HCl đã hết vì Al(OH)3 không thể tồn tại trong HCl còn dư.

B.

Trong thí nghiệm này NaAlO2 có thể còn dư hoặc đã hết.

C.

Trong thí nghiệm này NaOH đã hết vì Al(OH)3 không thể tồn tại trong NaOH dư.

D.

Cho dung dịch HCl vào dung dịch X thấy có kết tủa xuất hiện ngay. Kết tủa tăng dần đến 15,6 gam hoặc kết tủa tăng dần đến cực đại rồi sau đó tan bớt còn 15,6 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cho dung dịch HCl vào dung dịch X thấy có kết tủa xuất hiện ngay. Kết tủa tăng dần đến 15,6 gam hoặc kết tủa tăng dần đến cực đại rồi sau đó tan bớt còn 15,6 gam.

= = 0,2 (mol) <

Các phản ứng:

NaOH + HCl  NaCl + H2O

0,8       0,8 (mol)

0,4       0,4 (mol)

NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl 

               0,2                  0,2 (mol)

0,3          0,3                  0,3 (mol)

có thể có:

Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O

0,1            0,3 (mol)

→ NaOH hết; NaAlO2 còn dư hoặc đã hết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...