Dung dịch X có màu đỏ da cam. Nếu cho thêm vào một lượng KOH, màu đỏ của dung dịch dần dần chuyển sang màu vàng tươi. Từ dung dịch có màu vàng tươi thu được nếu cho thêm vào đó một lượng H2SO4, màu của dung dịch lại dần dần trở lại đỏ da cam. Dung dịch X là dd nào?

A.

Dung dịch K2Cr2O7.

B.

Dung dịch KMnO4.

C.

Dung dịch K2CrO4.

D.

Dung dịch Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch K2Cr2O7.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...