Dung dịch X có chứa các muối clorua của niken và đồng. Thêm từ từ dung dịch AgNO3 vào 50ml dung dịch X tạo ra 7,175g kết tủa. Thêm từ từ một lượng kẽm kim loại dư vào 30ml X, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa. Cô cạn dung dịch thu được thì số gam muối khan tạo ra là:

A.

2,04 gam.

B.

3,4 gam.

C.

4,08 gam.

D.

6,8 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,04 gam.

Trong 50 mol dd X có:

NiCl2 + 2AgNO Ni(NO3)2 + 2AgCl↓       (1)
x            2x            x                2x    (mol)

CuCl2 + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2AgCl↓      (2)
y             2y               y              2y    (mol)

Ta có nAgCl = 2(x + y) = 0,05 mol x + y = 0,025

Vậy trong 30ml dd X tổng số mol NiCl2 và CuCl2 là:

(x + y) × 30 : 50 = 0,025 × 30 : 50 = 0,015 mol.

Khi cho Zn dư vào 30 ml dd X:

Zn + NiCl2 ZnCl2 + Ni
          a            a           (mol)

Zn + CuCl2 ZnCl2 + Zn
           b            b           (mol)

Ta có tổng số mol ZnCl2 thu được là: a + b = 0,015 mol.

Vậy khối lượng muối khan thu được là 0,015.136 = 2,04 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...