Dung dịch X chứa đồng thời 0,01 (mol) NaCl, 0,05 (mol) CuCl2, 0,04 (mol) FeCl3 và 0,04 (mol) ZnCl2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là:

A.

Fe.

B.

Cu.

C.

Zn.

D.

Na.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...