Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử,nhưng khi đun nóng với dung dịch

H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương. Đó là do:

A.

Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.

B.

Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

C.

Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ

D.

Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...