Dung dịch NaOH tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy chất nào sau đây?

A.

Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2.

B.

NO, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NH4Cl, dung dịch HCl.

C.

CO, H2S, Cl2, dung dịch AlCl3, C6H5OH.

D.

Dung dịch NaAlO2, Zn, S, dung dịch NaHSO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2.

NO, CO, dung dịch NaAlO2 không phản ứng với dung dịch NaOH.

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O

Hoặc: CO2 + NaOH  NaHCO3

NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O

ZnCl2 + 2NaOH  Zn(OH)2 + 2NaCl

Nếu NaOH dư:

Zn(OH)2 + 2NaOH  Na2ZnO2 + 2H2O

2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...