Dung dịch NaOH tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy chất nào sau đây?

A.

Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2.

B.

NO, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NH4Cl, dung dịch HCl.

C.

CO, H2S, Cl2, dung dịch AlCl3, C6H5OH.

D.

Dung dịch NaAlO2, Zn, S, dung dịch NaHSO4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...