Dung dịch NaOH có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A.

CuSO4, HCl, SO2, Al2O3.

B.

BaCl2, HCl, SO2, K.

C.

CuSO4, HNO3, SO2, CuO.

D.

K2CO3, HNO3, CO2, CuO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CuSO4, HCl, SO2, Al2O3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...