Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A.

Dung dịch lysin.

B.

Dung dịch alanin.

C.

Dung dịch glyxin.

D.

Dung dịch valin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch lysin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...