Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A.

NH4Cl. 

B.

NaOH.

C.

Na2CO3.

D.

NaNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

NaNO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...