Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A.

Axit 2-amino pentanđioic.

B.

Axit α-amino ađipic.

C.

Axit lactic.

D.

Axit α-amino isovaleric.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...