Dung dịch nào sau đây không hoà tan Cu?

A.

H3PO4.

B.

HCl có hoà tan O2.

C.

Fe2(SO4)3.

D.

AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H3PO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...