Dung dịch nào sau đây có thể oxi hoá Fe thành Fe3+?

A.

HCl.

B.

H2SO4 loãng.

C.

FeCl3.

D.

Hg(NO3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hg(NO3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...