Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây?  

A.

Fe.

B.

Ag.

C.

Cu.

D.

Au.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...