Dung dịch H2SO4 loãng không phản ứng với kim loại nào sau đây?         .    

A.

A. Fe

B.

B. Na

C.

C. Zn

D.

D. Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

img2 

img3 

Chỉ có Cu không phản ứng với H2SO4.    

Vậy đáp án đúng là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...