Dung dịch flurorêxin hấp thụ ánh sáng có bước sóng λ = 0,45 (μm) và phát ra ánh sáng có bước sóng λ' = 0,50 (μm). Hiệu suất của sự phát quang của dung dịch flurorêxin là 75% thì số phần trăm phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của phân tử flurorêxin là:

A.

83%.

B.

90%.

C.

80%.

D.

86%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

83%.

Hiệu suất của mỗi quá trình là: H' = = 0,9 = 90%.

Gọi N là số photon bị hấp thụ trong một đơn vị thời gian thì công suất hấp thụ là: P = N..

Goi N' là số photon do chất phát quang phát ra trong một đơn vị thời gian, công suất phát là: P' = N' = .

Hiệu suất phát quang là: H' = H.

Say ra: = 83%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...