Dung dịch của muối nào sau đây là trung tính?

A.

NH4Cl.

B.

Na2CO3.

C.

KNO3.

D.

NaHCO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

KNO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...