Dung dịch của một chất hữu cơ hấp thụ ánh sáng có bước sóng λ = 0,45 (μm) và phát ra ánh sáng có bước sóng λ' = 0,50 (μm). Người ta gọi hiệu suất phát quang là tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng hấp thụ trong cùng thời gian. Chọn kết luận đúng:

A.

Nếu hiệu suất phát quang của dung dịch hữu cơ là 75% thì có 67,5% số phôtôn hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang.

B.

Hiệu suất của quá trình hấp thụ và phát quang là 90%.

C.

Nếu hiệu suất phát quang của dung dịch hữu cơ là 75% thì có 75% số phôtôn đã hấp thụ gây ra sự phát quang.

D.

Hiệu suất của quá trình hấp thụ và phát quang là 1,1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiệu suất của quá trình hấp thụ và phát quang là 90%.

Hiệu suất của quá trình hấp thụ và phát quang là:

H =  = 90%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...