Dung dịch có thể dùng để loại Al ra khỏi hỗn hợp Al, Fe là:

A.

Dung dịch FeCl2 dư.

B.

Dung dịch FeCl3 dư.

C.

Dung dịch AlCl3 dư.

D.

Dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch FeCl3 dư.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...