Dung dịch A chứa 2 axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M. Dung dịch B chứa 2 bazơ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch B vào 100ml dung dịch A để được dung dịch mới có pH = 7:

A.

120 ml.

B.

100 ml.

C.

80 ml.

D.

60 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

80 ml.

+ Trong dung dịch A:

H2SO4  2H+

HCl  H+ Cl-

 [H+] = 0,1.2 + 0,2 = 0,4M

nH+ = 0,4.0,1 = 0,04 (mol)

* Trong V lít dung dịch B:

(NaOH + KOH) = MOH (0,2 + 0,3)M

nOH- = 0,5.V (mol)

+ Trộn A và B: H+ + OH- H2O

Dung dịch thu được có pH = 7  phản ứng vừa đủ nOH- = nH+ 0,5V = 0,04

V = 0,08 lít = 80 ml.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...