Đứng đầu thế giới về viện trợ phát triển chính thức (ODA) là

A.

Hoa Kì

B.

Nhật Bản.

C.

Trung Quốc.

D.

CHLB Đức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhật Bản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...