Đun nóng một rượu A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, nguyên):

A.

CnH2n+1OH.

B.

ROH.

C.

CnH2n+1CH2OH.

D.

CnH2n+2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CnH2n+1CH2OH.

Để chắc chắn rằng khi loại nước tạo thành một olefin duy nhất thì đó phải là rượu no đơn chức bậc một.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...