Đun nóng một rượu A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, nguyên):

A.

CnH2n+1OH.

B.

ROH.

C.

CnH2n+1CH2OH.

D.

CnH2n+2O.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...