Đun nóng một ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, n nguyên) :

A.

CnH2n + 1OH

B.

ROH

C.

CnH2n + 2O.

D.

CnH2n + 1CH2OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ancol tham gia phản ứng tách nước tạo ra olefin duy nhất→ phải là ancol no, đơn chức, bậc I

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...