Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,5 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian với bột Ni được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình đựng nước brom dư thấy còn lại 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với không khí bằng 1. Khối lượng bình đựng nước brom tăng là:

A.

8,6 g.

B.

4,2 g.

C.

12,4 g.

D.

Kết quả khác.

E.

CO.

F.

O3.

G.

N2.

H.

H2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:E
Lời giải:

8,6 g.

nZ = 0,2 (mol). Đề không cho biết hiệu suất phản ứng.

Sơ đồ: 

Theo sơ đồ trên ta có:

mY = mX + mZ

mX = 0,5.26 + 0,7.2 = 14,4 (g)

mZ = 0,2.29 = 5,8 (g)

Khối lượng bình tăng =  = 14,4 - 5,8 = 8,6 (g).

CO.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...