Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH, BOH và ROH với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete ?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số ete được tạo ra được tính bằng công thức n(n+1)2, trong đó n là số phân tử ancol

Vậy với n=3, số ete tạo ra là 6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...