Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được 

A.

C2H5COONa, CH3OOH

 

B.

CH3COONa, CH2=CHOH

C.

CH3COONa, CH3CHO

D.

CH2=CHCOONa, CH3OH

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH2=CHOH chuyển hóa thành CH3CHO

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...