Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (CH3)2CH-CH2-CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Lượng dầu chuối thu được từ 198,525 gam axit axetic đun nóng với 300 gam ancol isoamylic là: (biết H = 68%).

A.

146,25 gam.

B.

292,49 gam.

C.

438,75 gam.

D.

238,50 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

292,49 gam.

naxit axetic = 3,3 (mol)

nisoamylic = 3,4 (mol)

C5H11OH + CH3COOH CH3COOC5H11

                      60                   130         (g)

                  198,525                 x           (g)

x =  = 430,14 (g)

Vì H = 68% mdầu chuối = 430,14.68% ≈ 292,49 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...