Đun nóng 58 gam magie hiđroxit đến khối lượng không đổi thấy chất rắn thu được so với ban đầu đã:

A.

Giảm 44 gam.

B.

Tăng 16 gam.

C.

Giảm 18 gam.

D.

Giảm 16 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giảm 18 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...