Đun chất Cl-CH2-CH2Cl với lượng dư dung dịch NaOH. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào?

A.

HO-CH2-CH2Cl.

B.

Cl-CH2-CH2OH.

C.

HO-CH2-CH2OH.

D.

HO-CH2-CH2ONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HO-CH2-CH2Cl.

Dẫn xuất halogen chứa halogen đính trực tiếp với vòng benzen không phản ứng với dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi. Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt độ và áp suất rất cao (3000C và 200 atm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...