Đức có vai trò chủ chốt trong EU vì:

A.

Đức vừa là thành viên sáng lập vừa là Chủ tịch của EU.

B.

Đức vừa là thành viên sáng lập vừa có nền kinh tế phát triển nhất EU.

C.

Đức nằm ở vị trí trung tâm là cầu nối giữa các nước EU.

D.

Đức vừa là thành viên sáng lập vừa có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất EU. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đức vừa là thành viên sáng lập vừa có nền kinh tế phát triển nhất EU.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...