Dựa vào sơ đồ bài toán, hãy cho biết số tuổi của người em :

A.

12 tuổi

B.

8 tuổi

C.

10 tuổi

D.

4 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Một phần ứng với số tuổi là: 16 : 4 = 4 (tuổi) Tuổi của người em là: $4 \times 3 = 12$ (tuổi) Đáp số: 12 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...